WSV Het Spui
 
een pittoreske kleine jachthaven

  WSV "Het Spui" Oud-Beijerland  

Nieuws aan de haven


Belangrijk nieuws over de bereikbaarheid van onze haven:

SLUISWERKZAAMHEDEN:
Van 01 april t/m 18 mei 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan de sluisdeuren aan de ingang van onze haven. Bij gewone waterstanden staan de sluisdeuren gewoon open. Bij erg hoog water gaan de sluisdeuren dicht (als het water niveau 
bij Goidschalxoord hoger is dan 1.20 meter boven NAP), voor actuele informatie zie ook : https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterdata/getij.nl

Bij vragen kunt u bellen naar het waterschap via telefoonnummer 0900-2005005