WSV Het Spui
 
een pittoreske kleine jachthaven


Gebruik hijsinrichting ( alleen voor pleziervaart; niet bedrijfsmatig of ten behoeve daarvan):


Voor seizoensgebonden hijs

 € 40,00

Gebruik maken van de afspuit plaats

€ 40,00

Voorafgaand aan het hijsen wordt de takelnota ingevuld door de takelmeester en ondertekend door de eigenaar en de takelmeester. Het verschuldigde bedrag wordt gepast en contant afgerekend met de takelmeester. U dient zelf, in het kader van de veiligheid, voor voldoende assistentie te zorgen en u bent zelf verantwoordelijk voor de hijsprocedure.


Seizoenabonnement hijsinrichting:

Leden en niet leden of inwoners Oud Beijerland, alleen mogelijk via afspraak bestuur
per meter lengte schip   

 


€ 40,00Andere werkzaamheden dan het hijsen van vaartuigen:


a) voor leden, per uur                                                                  

€ 35,00

 b) voor niet leden

€ 55,00

Gebruik gereedschap:

Borg 


€ 25,00

a)    voor leden

kosteloos

b)    voor niet leden

€ 15,00

Gebruik hogedruk reiniger:

Borg


€ 25,00

a)    voor leden

kosteloos

b)    voor niet leden

€ 15,00

Ligplaats tarief leden zonder vaste ligplaats


Zomertarief korting 30% op zomer passantentarief.      

€  1,05

Wintertarief korting 50% op zomer passantentarief 

€  0,75