WSV Het Spui
 
een pittoreske kleine jachthaven

Nieuws uit de haven

 Afscheid van Henk Stolk en Ton Bostelaar
In de Nieuwsbrief van Mei 2022 hebben wij u geïnformeerd over de informele bijeenkomst op zondagmiddag 26 juni van 15.00 -17.00 uur in de tuin van het havenkantoor. Tijdens deze informele bijeenkomst nemen wij afscheid van Henk Stolk, die bijna 40 jaar onze penningmeester is geweest  en van ons bestuurslid Ton Bostelaar. Uw aanwezigheid hierbij wordt erg op prijs gesteld.
U kunt zich aanmelden voor dit informele samenzijn door een mail te sturen naar het secretariaat (secretariaat@wsvhetspui.nl) .
We zien uw aanmelding graag tegemoet!