WSV Het Spui
 
een pittoreske kleine jachthaven

Ligplaats afspraken 

Er zijn enkele afspraken om uw aankomst en verblijf zo prettig en efficiënt mogelijk te laten verlopen:

  • Passanten bellen op de rivier naar de havenmeester voor een ligplaats binnen of buiten. U krijgt van de havenmeester informatie welke plaats u krijgt toegewezen.
  • Alle passanten die gebruik maken van de haven, liggen met hun steven richting sluis.
  •  Alle schepen sluiten zoveel mogelijk aan bij de passanten steigers zoals op de borden staat aangegeven.
  • Dagbezoekers zijn verplicht zich te melden bij de havenmeester en mogen niet afmeren aan de diverse passanten steigers. Zij krijgen een box toegewezen waarvan het bordje op groen staat.
  • U bent havengeld plichtig vanaf 17.00 uur of als uw verblijf in onze haven langer is dan 3 uur..
  • Betaling havengeld via Blue water app. Indien u geen gebruik maakt van de "Blue water app", kunt u ook met uw pinpas afrekenen aan het havenkantoor. Contant afrekenen is alleen mogelijk als betaling via PIN onmogelijk is. Tijdens de vaart of na het afmeren, rekent u uw liggeld af met behulp van de "Blue water app", de havenmeester ontvangt automatisch een betaalbewijs van uw liggeld . De havenmeester maakt ’s avonds tussen 19.00 -20.00 uur een controleronde langs de haven.  Lukt de betaling met de blue water app niet, neem dan contact op met Blue Water via telefoonnummer 020 2440844 of mail naar bart@bluewaterapp.com